ecoton ISO-PRO – tyto cihelné bloky nabízí nejlepší předpoklady pro dokonalou jednovrstvou stavbu. Nepotřebujete s nimi žádné dodatečné zateplení z uzavřených materiálů jako například z polystyrenu a silikonu, které znemožňují přirozené dýchání cihlového zdiva.

ecoton ISO-PRO jsou určeny také pro stavbu pasivního či nízkoenergetického domu.
Záleží, jakou šíři zdiva zvolíte. Stále nepotřebujete dodatečné zateplení!

č.v. Označení výrobku Doplňkové cihly Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U *
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal ks paleta W/m2K
ECOTON ISO-PRO broušené jednovrstvé zdění ve standardu pasivního a nízkoenergetického domu lambda 0,089
1939 ISO-PRO 49,0 broušená _ 247/490/249 P8 16,0 33,0 36 19,40 708,40 0,16
1938 ISO-PRO 42,5 broušená 1/2 247/425/249 P8 16,0 38,0 36 16,40 600,40 0,18
1930 ISO-PRO 36,5 broušená R, 1/2 247/365/249 P8 16,0 44,0 48 14,70 715,60 0,20
1932 2) 3) ISO-PRO 30,0 broušená _ 247/300/249 P8 16,0 53,0 54 11,40 625,60 0,24

* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na celoplošné lepidlo se spárou 1 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit – vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 – 0,10 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).
2) Tyto cihly nejsou vždy na skladě, o dostupnosti se informujte.
3) Formát palet 0,96 x 0,96 m.