Stavební systém Ytong, který u nás především reprezentuje pórobeton nabízí investorům řešení rychlé, přesné, se snadným zpracováním a nízkou cenou. Ytong je bílá tvárnice z vápna, písku, cementu a vody. Systém samotný nabízí v podstatě kompletní řešení od tvárnic, překladů, tak i díly pro stropy, střechy či schody.

I tento systém nabízí varinantu pro jednovrstvé zdění bez zateplování – tvárnice Lambda YQ. Ostatní varinaty Ytongu doporučujeme zateplovat.

Pokud se rozhodnete pro stavbu z Ytongu se zateplením, musíte si nejprve spočítat minimální tloušťku izolantu. A to proto, abyste docílili požadované úrovně tepelné ochrany. Důležitější je však nutnost ohlídat si, aby zateplení nevedlo k nadměrnému hromadění zkondenzované vodní páry v konstrukci z Ytongu. Proto, je nutné:

  • izolační vrstvou dostatečně teplotně odclonit vnitřní nosnou zeď od vnějšího prostředí
  • složení vrstev musíte uzpůsobit tak, aby difúzní odpor pro vodní páru klesal vrstvou po vrstvě směrem ven!