Baumit IonitColor

  • Pro zdravé vnitřní klima
  • Pro zvýšení obsahu iontů ve vzduchu
  • Zvláště vhodné pro ložnice a dětské pokoje

Záporné ionty jsou částice s elektrickým nábojem, které se nacházejí ve vzduchu v různých koncentracích. Tyto záporně nabité částice vzduchu představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života tím, že urychlují regeneraci buněk, stabilizují krevní tlak, zlepšují srdeční funkci, zklidňují nervový systém a podporují zdravý růst. Vyšší koncentrace záporných iontů snižuje množství prachových a pilových částic v interiéru. Baumit IonitColor je jedinečná iontová barva, který zlepšuje kvalitu vzduchu přirozeným způsobem a násobí počet zdravých iontů vzduchu. Pokoje, které byly ošetřeny výrobky Baumit Ionit, dosahují vysoké koncentrace zdraví prospěšných záporných iontů. Iontová barva je vyhledávaným standardem pro zdravý život a práci.

Minerální interiérová barva Baumit IonitColor zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí, probarvitelná podle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 6 až 9).

Baumit IonitColor vzorník barev

Baumit IonitColor vzorník barev

  • Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
  • Snižuje množství prachových a pylových částic
  • Bez emisí a rozpouštědel

Vhodné v kombinaci s omítkami Baumit Klima.